Počkejte chvíli...
intranet.vscht.cz
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 4320
idvazba: 4838
šablona: stranka
čas: 28.1.2023 01:19:23
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
Obnovit | RAW
Nacházíte se: Intranet VŠCHT Praha → Laboratoře → Akreditované laboratoře → Laboratoř měření emisí a imisí

Laboratoř měření emisí a imisí

Laboratoř měření emisí a imisí při Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, FTOP VŠCHT Praha

Osvědčení o autorizaci vydané MŽP ČR umožňuje provádět autorizované měření emisí malých, středních, velkých i velmi velkých zdrojů znečišťování ovzduší.

Laboratoř provádí:

  • měření emisí tuhých látek, plynných polutantů jako oxid uhelnatý, oxidy síry a dusíku, organických látek vyjádřitelných jako celkový organický uhlík, plynných anorganických sloučenin chloru, fluoru a bromu, amoniak, silné minerální kyseliny, sulfan, kovy, PAH, individuální organické látky, PCDD/PCDD a PCB,
  • výzkum a vývoj nových technologií v oblasti snižování emisí, resp. optimalizaci chodu stávajících,
  • měření spojená s posuzováním kvality pracovního ovzduší velmi širokého spektra pracovních aktivit a to i speciálně orientovaných.

Kontakt:
Prof. Ing. Petr Buryan, CSc., Petr.Buryan@vscht.cz, tel. 220 444 232

Aktualizováno: 14.8.2014 09:55, Autor:

Rychlá navigace


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Zobrazit plnou verzi